Public CR (Writing Challenge Day 19)

(halaw sa isang linya ng tulang ‘INERTIA’ ng kaklase ko sa CW120) Nasa public CR si Mike. Katok. Bubuksan ni Mike ang pinto. Nandoon si James. MIKE What? JAMES (ngingiti) Hi. MIKE (titingnan… Continue reading