Daily Archive: April 5, 2012

The Fool

Helpless, his naked body lay before me. His hands were firmly cuffed to the bed’s railing, a bandanna served as a blindfold and his brief as a gag. For that moment, it flashed… Continue reading

Bayad (part 1)

Disclaimer: Ang “Bayad” ay laro ko lamang sa konsepto ng paggawa ng pangalawang dula sa Magkano . Ito ay magaganap limang taon makalipas ang Magkano. Nais ko lang ipahayag na, bilang laro, kapag… Continue reading