Monthly Archive: January, 2014

Ten People You Meet on the Metrobus

Commuting is a fun and practical way to get around the city. In the city of St. John’s, there is only one option for commuters — the Metrobus Transit. With up to twenty-six… Continue reading

Balikbayan sa NAIA

Ika’y Babalikbayan: Yakap ang maletang dinugong pasalubong na puting Adidas, sa usok ng NAIA pitong taon nang huling binuksan mo ang mundo, umaalangan ang ‘yong kamay sa salamin ng pinto. Natalikuran mo na… Continue reading

Haikulang

Haiku Lang ‘Sa, dal’wa’t, tatlo: Linya ng mga gago, ‘Wari’y mabigat Hay, Ulan Naiwang payong, S’mama sa estranghero: Napakalandi. Hi Ko Lang Binabang sal’min, Kamot sa kanyang bewang: Dedmang pagbati. Hay, Ako Lang… Continue reading

Top 10 Gay Songs That Aren’t Gay

The concept of a “gay anthem” has normally disregarded its intended gender. As such, some songs that are explicitly gay, while they could be good, tend not to make for the best anthems. Through cultural… Continue reading