Salbahe || Spoken Word

Para sa init at para sa inot
Para sa kati at para sa limot
Para sa pagkawan at para sa pagkaltas
Para sa pagdelubyo at para sa pagligtas

Advertisements