Salbahe || Spoken Word

Para sa init at para sa inot
Para sa kati at para sa limot
Para sa pagkawan at para sa pagkaltas
Para sa pagdelubyo at para sa pagligtas